İLCİ Tarım Hayvancılık Biyogaz Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ.

TurkishEnglish
İLCİ TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

Vizyon / Misyon

There are no translations available.

Vizyon
Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin daha da hissedileceği dünyamızda gıda güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi ve teknolojiye dayalı tarımsal işletmelerin önemi gitgide artacaktır.

Misyon
Hayvansal ve bitkisel üretimde modern teknolojileri kullanarak ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir işletmecilik sistemini hayata geçirerek bölge çiftçilerine öncülük yapmak, onlarla işbirliği imkanlarını geliştirmek  ve  ülke ekonomisine katma değeri yüksek ürünler üretmek.